کمترین: 
0
بیشترین: 
1270000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 18 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 1270000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 15:48","price":0},{"date":"1396/06/18 15:54","price":1270000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398