کمترین: 
0
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 18 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 252000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 15:48","price":0},{"date":"1396/06/18 15:54","price":252000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399