کمترین: 
0
بیشترین: 
666000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 18 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 666000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 15:48","price":0},{"date":"1396/06/18 15:54","price":666000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398