کمترین: 
0
بیشترین: 
1242000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 1242000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 15:48","price":0},{"date":"1396/06/18 15:54","price":1242000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398