کمترین: 
489
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 18 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 شهریور 1396 , 489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 11:10","price":489}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398