کمترین: 
4148
بیشترین: 
4148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 4148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 11:10","price":4148}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398