کمترین: 
622
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 18 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 شهریور 1396 , 622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 11:10","price":622}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398