کمترین: 
1209
بیشترین: 
1209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 18 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 1209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 11:10","price":1209}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398