کمترین: 
527.25
بیشترین: 
527.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 18 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 شهریور 1396 , 527.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 00:00","price":527.25},{"date":"1396/06/18 00:32","price":527.5},{"date":"1396/06/18 01:00","price":527.75}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398