کمترین: 
1346.9
بیشترین: 
1348.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 18 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 18 شهریور 1396 , 1347.00 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/18 00:00","price":1348.60},{"date":"1396/06/18 00:10","price":1348.50},{"date":"1396/06/18 00:15","price":1348.40},{"date":"1396/06/18 00:20","price":1348.00},{"date":"1396/06/18 00:25","price":1347.90},{"date":"1396/06/18 00:30","price":1347.60},{"date":"1396/06/18 00:35","price":1347.10},{"date":"1396/06/18 00:40","price":1347.30},{"date":"1396/06/18 00:45","price":1347.50},{"date":"1396/06/18 00:50","price":1347.40},{"date":"1396/06/18 00:55","price":1347.20},{"date":"1396/06/18 01:00","price":1346.90},{"date":"1396/06/18 01:05","price":1347.20},{"date":"1396/06/18 01:10","price":1347.30},{"date":"1396/06/18 01:15","price":1347.60},{"date":"1396/06/18 01:20","price":1347.20},{"date":"1396/06/18 01:25","price":1347.00},{"date":"1396/06/18 01:30","price":1347.20},{"date":"1396/06/18 01:35","price":1347.00}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398