چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/06/18 00:00","price":95000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":101000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":103000000},{"date":"1396/11/25 12:00","price":104000000},{"date":"1397/01/20 00:00","price":102000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398