کمترین: 
1.64
بیشترین: 
1.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 17 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 17 شهریور 1396 , 1.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/17 00:08","price":1.66},{"date":"1396/06/17 00:32","price":1.65},{"date":"1396/06/17 01:00","price":1.66},{"date":"1396/06/17 09:00","price":1.67},{"date":"1396/06/17 10:32","price":1.66},{"date":"1396/06/17 11:08","price":1.67},{"date":"1396/06/17 12:32","price":1.66},{"date":"1396/06/17 15:00","price":1.67},{"date":"1396/06/17 16:00","price":1.66},{"date":"1396/06/17 19:32","price":1.65},{"date":"1396/06/17 20:32","price":1.66},{"date":"1396/06/17 22:00","price":1.65},{"date":"1396/06/17 23:08","price":1.64},{"date":"1396/06/17 23:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398