کمترین: 
1344.2
بیشترین: 
1357.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 17 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 17 شهریور 1396 , 1348.30 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398