کمترین: 
252000
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 16 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 252000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 18:00","price":252000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398