کمترین: 
666000
بیشترین: 
666000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 16 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 666000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 18:00","price":666000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398