کمترین: 
1270000
بیشترین: 
1270000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 16 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1270000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 12:36","price":1270000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398