کمترین: 
376000
بیشترین: 
379000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 16 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 379000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 12:36","price":377000},{"date":"1396/06/16 12:48","price":376000},{"date":"1396/06/16 12:54","price":377000},{"date":"1396/06/16 13:36","price":378000},{"date":"1396/06/16 18:00","price":379000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398