کمترین: 
73
بیشترین: 
74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 16 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 12:30","price":73},{"date":"1396/06/16 12:50","price":74}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398