کمترین: 
1242000
بیشترین: 
1242000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1242000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 12:06","price":1242000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398