کمترین: 
621
بیشترین: 
625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 16 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 12:00","price":623},{"date":"1396/06/16 12:20","price":621},{"date":"1396/06/16 12:30","price":625},{"date":"1396/06/16 12:40","price":623},{"date":"1396/06/16 13:00","price":625},{"date":"1396/06/16 15:40","price":623},{"date":"1396/06/16 15:50","price":625},{"date":"1396/06/16 18:00","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398