کمترین: 
621
بیشترین: 
624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 16 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 11:00","price":623},{"date":"1396/06/16 11:20","price":621},{"date":"1396/06/16 12:00","price":623},{"date":"1396/06/16 12:20","price":624},{"date":"1396/06/16 15:40","price":622},{"date":"1396/06/16 15:50","price":624},{"date":"1396/06/16 18:00","price":622}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398