کمترین: 
488
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 16 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 شهریور 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:40","price":488},{"date":"1396/06/16 12:20","price":489},{"date":"1396/06/16 12:30","price":488},{"date":"1396/06/16 12:40","price":489},{"date":"1396/06/16 13:00","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398