کمترین: 
1069
بیشترین: 
1074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 16 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:40","price":1069},{"date":"1396/06/16 11:00","price":1070},{"date":"1396/06/16 12:00","price":1071},{"date":"1396/06/16 12:20","price":1073},{"date":"1396/06/16 12:30","price":1072},{"date":"1396/06/16 12:40","price":1074},{"date":"1396/06/16 13:00","price":1073},{"date":"1396/06/16 15:40","price":1074},{"date":"1396/06/16 15:50","price":1073},{"date":"1396/06/16 18:00","price":1074}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398