کمترین: 
497
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 16 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":497},{"date":"1396/06/16 10:40","price":498},{"date":"1396/06/16 12:00","price":499},{"date":"1396/06/16 15:40","price":498},{"date":"1396/06/16 15:50","price":499},{"date":"1396/06/16 18:00","price":498}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398