کمترین: 
3150
بیشترین: 
3164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 16 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":3151},{"date":"1396/06/16 11:00","price":3150},{"date":"1396/06/16 11:20","price":3154},{"date":"1396/06/16 11:40","price":3158},{"date":"1396/06/16 12:00","price":3163},{"date":"1396/06/16 12:20","price":3160},{"date":"1396/06/16 12:30","price":3164},{"date":"1396/06/16 12:40","price":3160},{"date":"1396/06/16 13:00","price":3164},{"date":"1396/06/16 15:40","price":3158},{"date":"1396/06/16 15:50","price":3164},{"date":"1396/06/16 18:00","price":3158}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398