کمترین: 
3895
بیشترین: 
3904
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 16 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3904 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 10:10","price":3895},{"date":"1396/06/16 10:40","price":3896},{"date":"1396/06/16 11:00","price":3897},{"date":"1396/06/16 11:30","price":3899},{"date":"1396/06/16 11:40","price":3900},{"date":"1396/06/16 12:00","price":3903},{"date":"1396/06/16 12:20","price":3904}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398