کمترین: 
1961.1
بیشترین: 
1961.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 16 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1961.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":1961.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398