کمترین: 
10061.1
بیشترین: 
10061.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 16 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 شهریور 1396 , 10061.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":10061.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398