کمترین: 
790.4
بیشترین: 
790.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 790.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":790.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398