کمترین: 
2472.6
بیشترین: 
2472.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 شهریور 1396 , 2472.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":2472.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398