کمترین: 
8658.8
بیشترین: 
8658.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 16 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 8658.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":8658.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398