کمترین: 
904
بیشترین: 
904
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 16 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 شهریور 1396 , 904 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":904}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398