کمترین: 
888.8
بیشترین: 
888.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 16 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 888.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":888.8}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398