کمترین: 
11054.7
بیشترین: 
11054.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 16 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 11054.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":11054.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399