کمترین: 
534.3
بیشترین: 
534.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 16 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 534.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":534.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398