کمترین: 
3486.2
بیشترین: 
3486.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3486.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":3486.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398