کمترین: 
3055.3
بیشترین: 
3055.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 16 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3055.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":3055.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398