کمترین: 
511
بیشترین: 
511
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 16 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 شهریور 1396 , 511 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":511}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399