کمترین: 
972.5
بیشترین: 
972.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 16 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 972.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":972.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398