کمترین: 
907.4
بیشترین: 
907.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 16 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 شهریور 1396 , 907.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":907.4}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398