کمترین: 
4349.2
بیشترین: 
4349.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 16 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 شهریور 1396 , 4349.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":4349.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399