کمترین: 
3974.8
بیشترین: 
3974.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 16 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3974.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":3974.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398