کمترین: 
3333
بیشترین: 
3333
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 16 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 شهریور 1396 , 3333 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/16 09:10","price":3333}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398