کمترین: 
1333
بیشترین: 
1348.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 16 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 16 شهریور 1396 , 1348.00 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398