کمترین: 
1240000
بیشترین: 
1240000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 1240000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 14:18","price":1240000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398