کمترین: 
72
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 15 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 12:20","price":72}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398