کمترین: 
2390
بیشترین: 
2390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 15 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 2390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 11:30","price":2390}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398