کمترین: 
487
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 15 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 شهریور 1396 , 487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 11:30","price":488},{"date":"1396/06/15 11:40","price":487},{"date":"1396/06/15 13:10","price":488},{"date":"1396/06/15 13:20","price":487}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398