کمترین: 
251000
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 15 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 251000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 11:24","price":252000},{"date":"1396/06/15 16:06","price":251000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398