کمترین: 
3129
بیشترین: 
3155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":3131},{"date":"1396/06/15 10:20","price":3132},{"date":"1396/06/15 10:30","price":3134},{"date":"1396/06/15 11:30","price":3129},{"date":"1396/06/15 11:40","price":3134},{"date":"1396/06/15 11:50","price":3142},{"date":"1396/06/15 12:10","price":3144},{"date":"1396/06/15 12:30","price":3146},{"date":"1396/06/15 13:00","price":3147},{"date":"1396/06/15 13:10","price":3146},{"date":"1396/06/15 13:20","price":3152},{"date":"1396/06/15 13:30","price":3153},{"date":"1396/06/15 13:40","price":3152},{"date":"1396/06/15 14:50","price":3153},{"date":"1396/06/15 15:00","price":3152},{"date":"1396/06/15 15:10","price":3153},{"date":"1396/06/15 15:30","price":3152},{"date":"1396/06/15 15:40","price":3153},{"date":"1396/06/15 16:00","price":3152},{"date":"1396/06/15 17:00","price":3153},{"date":"1396/06/15 17:10","price":3152},{"date":"1396/06/15 17:50","price":3155}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398